Wyrzynarka jako jeden z polecanych metod przecinania tafli

Za kluczowe urządzenie do wycinania sklejek z drewna przyjmuje się laubzegę. Lecz laubzegę nie tylko można wykorzystywać do obcinania tafli drewnianych, ale też z miękkiego aluminium jak też materiału. Z asystą laubzegi można wycinać zwyczajne pasy rozcięcia, a też linię rozdwojenia o niesystematycznym kształcie na dowód w postaci załamań czy również wężyków. Za pomocą nadmienionego narzędzia przypuszczalnie można wykroić też w kształcie elipsy, czworokątne i kampanijne wgłębienia.

Z przekonaniem można powiedzieć, że wyrzynarka jest wyjątkowym aparatem nie tylko do cięcia tafli, lecz przede wszystkim jest niezbędnym aparatem w każdym dużym zakładzie hobbysty. Istnieje kilka reguł podczas cięcia tafli z pomocą wyrzynarki. Pierwszoplanowa zasada dotyczy prawidłowego umieszczenia laubzegi. W powiązaniu z tym, w czasie wycinania płoza wyrzynarki winna być uciśnięta do obcinanej tafli. Istotne jest, ażeby podczas cięcia sklejki, laubzega nie popadła w dowolne drgania, ponieważ przypuszczalnie może to spowodowywać odłamanie ostrza. Jeżeli będziemy próbowali obcinać sklejki dość stwardniałe, wówczas należy włączyć na laubzedze jak najmniejszy tor, tylko z niezawysoką szybkością przesuwu brzeszczotu przypuszczalnie można wyciąć wymarzony kształt.

Natomiast im nasz materiał jest miększy, tym bieg musi być wyższy. Sterując laubzegę, nie powinno się spieszyć, lepiej postarać się stopniowo wycinać sklejkę w jednakowej rytmiczności. Przy specjalistycznym wycinaniu sklejek z pełnego drewna poleca się wykorzystywać cyrkiel.